Fizjoterapia stawu skroniowo-żuchwowego – lub inaczej fizjoterapia stomatologiczna polega ona na normalizacji napięć w tkankach miękkich oraz przywracaniu prawidłowej ruchomości w obrębie stawu.

Ból stawu jest częstym objawem wielu dysfunkcji tego stawu. Może być o charakterze ostrym jak i przewlekłym. Może towarzyszyć mu nieprawidłowa ruchomość (zablokowanie), efekt zbaczania, trzaski, kliki. Dysfunkcje narządu jakim jest, popularnie mówiąc, szczęka występują najczęściej u młodych kobiet miedzy 19 – 23 rokiem życia (jest to 4% dziewcząt na całym świecie). Zjawisko to nie jest zależne od statusu społeczno-ekonomicznego.

W latach 2020-2021, czyli dobie COViD-19 zanotowano wzrost dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego do 11%, czyli na 1 mężczyznę przypada obecnie 8 kobiet mających problem z tym stawem.

Aby zobaczyć, czy musimy udać się na wizytę powinniśmy odpowiedzieć sobie na 5 prostych pytań:

1. Czy kiedykolwiek czułaś / czułeś ból w szczęce, żuchwie, skroniach, uchu i po której stronie?
2. Czy w ciągu ostatnich 30 dni pojawiły się bóle głowy, które obejmowały skronie, potylicę czy szyję?
3. Czy w ciągu ostatnich 30 dni miałeś / miałaś sytuację, że podczas ruchu żuchwy pojawiły się dźwięki w stawie?
4. Czy kiedykolwiek pojawiła się sytuacja, że nie mogłaś / mogłeś otworzyć ust w pełnym zakresie lub żuchwa zablokowała się choćby na chwilę podczas ruchu?
5. Czy w ciągu ostatnich 30 dni zablokowała Ci się żuchwa tak, że nie mogłeś / mogłaś jej zamknąć?

Przyczyny dolegliwości w stawie mogą wynikać z utraty zębów bocznych, co może powodować obniżenie wysokości styku szczęki i zmianę położenia żuchwy, zwiększone napięcie mięśni żucia, dysfunkcje torebki stawowej, urazy żuchwy, zablokowanie stawu, zaburzenia postawy ciała i tu mamy 3 rodzaje schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego: wewnątrztorebkowe (typ tylny), torebkowe (typ II pośredni), pozatorebkowe (typ przedni).

W zależności od postawy ciała i typu dobieramy odpowiedni schemat leczenia. Dodatkowo ból w obrębie twarzoczaszki obejmujący staw skroniowo-żuchwowy może towarzyszyć takim chorobom jak: migrena, napadowy połowiczny ból twarzy, neuralgia migrenowa, odruchowa dystrofia współczulna twarzy. Dlatego czasami przyczyna może być mocno skomplikowana należy też wykluczyć depresję. Najczęściej jednak ból w stawie jest następstwem zablokowania lub ma podłoże zapalne.

Objawami współtowarzyszącymi mogą być: szumy w uszach, bóle karku, zbaczanie żuchwy, trzaski w obrębie żuchwy, trudności w otwieraniu buzi, ograniczony ruch żuchwy i towarzyszący mu ból, uczucie bólu za gałkami ocznymi oraz ból mięśni twarzy, bruksizm (zgrzytanie zębami i pękanie ich). U osób tych występują bóle poranne stawu i mięśni pobocznych, które nasilają się podczas jedzenia.

Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego powinno być kompleksowe: farmakoterapia, techniki relaksacyjne, leczenie stomatologiczne (nadbudowa zębów), ortodontyczne (szyna), fizjoterapia: terapia manualna, kinesiotaping, leczenie ciepłem, suche igłowanie, masaż tkanek głębokich, elektroterapia, terapia punktów spustowych, ćwiczenia mięśni twarzy i autoterapia w domu.

Stanisław Szaflik
Fizjoterapeuta Reha-Stan
telefon: 697 003 378

Zobacz także: