Terapia Manualna wg Koncepcji Plaatsmana jest kompilacją najpopularniejszych metod terapii manualnej. Wykorzystywana bywa głównie w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób mięśni i stawów, a także dolegliwości o podłożu neurologicznym. Cechuje ją łączenie różnych technik terapeutycznych. Znaczny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, co minimalizuje możliwość pojawienia się komplikacji związanych z zabiegami.

Ger Plaatsman (ur. 1960 r.) holenderski fizjoterapeuta, który wyspecjalizował się w fizjoterapii sportowej – to właśnie dlatego w centrum jego uwagi znalazła się terapia manualna. Chcąc podnosić swoje kwalifikacje, dokształcał się, korzystając z pomocy najwybitniejszych przedstawicieli różnych nurtów terapeutycznych. Ukończył m.in. kursy metod: Maitlanda, Cyriax’a, Mulligana i McKenziego. W toku 30-letniej praktyki Plaatsman zaczął stosować własną koncepcję terapii manualnej, w której wykorzystał założenia Evidence Based Medicine, czyli tzw. medycyny opartej na faktach.

Ujęcie to, nazywane Terapią Manualną wg Plaatsman’a, jest popularyzowane od 1989 r. Ger Plaatsman wyszkolił już 2500 terapeutów w Polsce, Niemczech i Holandii. Dlatego, podobnie jak inne nowoczesne metody, Terapia Manualna wg Plaatsman’a skupia się na znalezieniu i możliwym wyeliminowaniu przyczyn bólu. Podejście takie wymagało rozwinięcia systemu diagnostycznego.

W metodzie Plaatsman’a dużą uwagę przywiązuje się zarówno do badania podmiotowego, czyli wywiadu z pacjentem, jak i badania przedmiotowego, które zawiera w sobie szereg testów funkcjonalnych aparatu ruchu.

Wśród najczęściej wykorzystywanych środków terapeutycznych znalazły się: manipulacje stawu i torebki stawowej, techniki neuromobilizacji i techniki stabilizacji: kręgosłupa, kończyn, stawu żuchwowo-skroniowego oraz obwodowego układu nerwowego. Ger Plaatsman osobiście prowadzi autorskie kursy terapii manualnej. W Polsce są one organizowane od 1994 r. Wyedukowanych zostało już ponad 1000 lekarzy i fizjoterapeutów.

Oznacza to, że przychodząc do naszej placówki Reha-Stan w Częstochowie trafiają Państwo do osoby, która posiada wiedzę z pierwszej ręki, co jest gwarancją skuteczności podejmowanych przez nią działań zgodnych z oryginalnymi założeniami Terapii Manualnej wg Koncepcji Plaatsman’a.

Stanisław Szaflik
Fizjoterapeuta Reha-Stan
telefon: 697 003 378

Zobacz także: